Mesleki Sorumluluk Sigortası

  • Anasayfa
  • /
  • Hizmetlerimiz
  • /
  • Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlar.
•Muhasebeci
•Mali Müşavir
•Yeminli Mali Müşavir
•Mühendis
•Mimar
•Avukat